Шиліна Олена Павлівна

Навчально-методична робота

 

 

Навчальний посібник: Технологія конструкційних матеріалів. / Частина третя.Основи механічної обробки матеріалів.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи обробки Матеріалів" для студентів напрямку "Зварювання", спеціальності "ВІдновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій"/Укладач О.П. Шиліна. - Вінниця: ВНТУ, 2011. - 70 с.

Лабораторний практикум: Газотермічна обробка матеріалів. Лабораторний практикум. / О.п. Шиліна, А.Ю. осадчук - Вінниця: ВНТУ, 2004. - 73 с.

 

Наплавлення та напилювання

Навчальна програма НП-НН (111,00kb)

Робоча програма РНП-НН (304,50kb)

Навчальний посібник: Газотермічні методи напилювання покрить. Навчальний посібник./ О.П.Шиліна, А.Ю. Осадчук - Вінниця: ВНТУ, 2006.- 103 с.

Навчальний посібник:Вакуумно-конденсаційне напилювання покрить./О.П. Шиліна, В.І. Савуляк, А.Ю. Осадчук - Вінниця: ВНТУ, 2006 -96 с.

Лабораторний практикум: Газотермічна обробка матеріалів. Лабораторний практикум. / О.п. Шиліна, А.Ю. осадчук - Вінниця: ВНТУ, 2004. - 73 с.

Методичні вказівки до  виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія та обладнання для наплавлення"/Укладач О.П. Шиліна, А.Ю. Осадчук - Вінниця ВДТУ: ВДТУ, 2002. - 30 с.

Метод вказівки до практ. робіт МВ - практичні заняття НН (430,50kb) 

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Напилювання та наплавлення" для підготовки фахівців. Галузь знань 05050 - Машинобудування та металообробка. Напрям підготовки - 6.050504 - Зварювання /Укладач О.П. Шиліна. - Вінниця, ВНТУ 2014- 32 с.Метод до курс. роботиНіН-22-новая (491,00kb) 

Метод до СРС Н та Н-11_СРС_N (62,50kb) ; Нта Н 1ч_СРС_NEW (57,50kb) 

Модуль-контроль Перелік питань Тонаплав модулі (23,50kb) 

Питання іспит Папка екз НН (74,00kb)  

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Механічне та допоміжне устаткування"/Укладачі О.П. Шиліна, О.Л. Гайдамак - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 26 с.

 

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Навчальна програма НПР -ТКМ ІМ (115,00kb), НПР-ТКМ АТ (111,50kb).

Робоча програма РНП- ТКМ АТ (442,50kb) , РНП-нов. АТ (282,50kb) , РНП-нов.ІМ (286,50kb) , РПН-ТКМ ЫМ (446,00kb) , РПН-ТУЗП (309,00kb)

Навчальний посібник: Технологія конструкційних матеріалів. / Частина перша.

Дусанюк Ж. П., Шиліна О. П., Репінський С. В., Дусанюк С. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» - Вінниця: ВНТУ, 2014. 

 

Навчальний посібник: Технологія конструкційних матеріалів. / Частина друга.

Навчальний посібник: Технологія конструкційних матеріалів. / Частина третя.

Навчальний посібник: Технологія конструкційних матеріалів : лабораторний практикум/ О.П. Шиліна, А.Ю. Осадчук, - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 110 с.

Навчальний посібник: Матеріалознавство: лабораторний практикум/ О.П. Шиліна, О.В. Шаповалова - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 70 с.

Конспект лекцій:Лек_ТКМ (7,51Mb) ; Оп лекція 2 (8,72Mb) 

Питання іспит Перелік питань (15,95kb) ; PYT_ISP (43,50kb) 

Модуль контроль Pi1m_ (31,00kb); PiTKM22 (43,50kb)  

СРС ТПЗ_СРС_NE (75,50kb) 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Наплавлення і напилювання» - Вінниця: ВНТУ, 2014.

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи - Вінниця: ВНТУ, 2014.

Методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців напрям підготовки 6.050504 – «Зварювання» - Вінниця: ВНТУ, 2014.

Навчальний посібник: Магістерська кваліфікаційна робота. Загальні вимого та рекомендації до її виконання./В. І. Савуляк, О. П. Шиліна - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 64 с._-magister_21_ (343,95kb) 

Розробка та дослідження технологій  нанесення покриттів

Робоча навчальна програма:РНПР-ПОВЗ.магістрdoc (218,50kb)

Навчальна програма: НП-РДТНП.магістрdoc (85,50kb)  

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА. - Розр та дослdoc (1,42Mb)

CPC та контр. роботи з/фМетодичні вказівки до ССР з дисципліни РДТПНП (29,27kb)