Шиліна Олена Павлівна

Резюме

20.11.2013

19:28:44

 Шиліна Олена Павлівна,

к.т.н., доцент кафедри технології підвищення зносостійкості

заступник завідувача кафедри ТПЗ з навчально-методичної роботи

Закінчила Комунарський гірничо-металургійний інститут  за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти" та здобула кваліфікацію інженера механіка.

 

З 1978 року працює на кафедрі  технології підвищення зносостійкості Вінницького національного технічного університету. У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Поверхневе зміцнення  чавунних та сталевих деталей з використанням термореагуючих сумішей» (спеціальність 05.02.08 – "технологія машинобудування"). З 1994 року доцент кафедри опору матеріалів та технології підвищення зносостійкості.

Співавтор понад 60 наукових праць, в тому числі 32 статі, 2 авторських свідоцтв та 6 патентів на корисну модель, понад 30 навчально-методичних видань з них 12 навчальних посібників ВНТУ та 3 навчальних посібника з грифом МОН України.

Викладає дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Наплавлювання та напилювання», «Газотермічна обробка матеріалів», «Технологія та устаткування зварювання плавленням», «Основи обробки матеріалів», «Проектування обладнання для відновлення та зміцнення», «Розробка та дослідження технологій нанесення покриття».

Контактна інформація:

м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус №7, кімната 7141,

Інститут машинобудування та транспорту

Кафедра технології підвищення зносостійкості

e-mail: epshilina.tpz@gmail.com

 

Google Академія

Репозитарій ВНТУ